Oversikt over innhold på studentsidene

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de viktigste elementene som ressursene på RSTnett sine studentsider består av.

Studentsidene finner du her: http://romstofftidforkurs.cappelendamm.no/

Innhold
Stoffet på RSTnett er inndelt kapittelvis med følgende hovedelementer:
  • Grunnbokhenvisninger
  • Oppgavetips
  • Nettoppgaver
  • Løste oppgaver
  • Kapitteltester
  • Biografier og historie
  • Mer om ... 

Grunnbokhenvisninger

Flere sider i læreboka er merket med dette symbolet. Det betyr at vi anbefaler deg å bruke stoffet som det henvises til aktivt i arbeidet med kapittelet. Symbolet heviser som oftest til viktige animasjoner og simuleringer med opplegg for hvordan de skal brukes.
 
Oppgavetips
Til hver eneste oppgave i grunnboka har vi laget tips for hvordan oppgaven kan løses. Tipsene inneholder fagråd og føringsråd, og er utformet slik at du selv skal kunne løse oppgaven når du arbeider uten lærer på skolen, eller gjør lekser hjemme.
Du kan finne tips til noen av forsøkene og laboratorieøvingene i studieboka hvis du velger «Studiebok» i delkapittelmenyen.
 
Løste oppgaver
For at du skal få tilgang til flere regnede oppgaver og føringseksempler enn det er plass til i grunnboka, har vi til hvert kapittel laget fullstendig løsning til 5–10 sentrale oppgaver fra studieboka eller andre oppgaver. De løste studiebokoppgavene er nummerert med samme nummer som i studieboka. De øvrige eksemplene, som ikke stammer fra studieboka, har nummer fra 500 og oppover.
 
Nettoppgaver
I forkurs i fysikk skal du lære å bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger. Vi har derfor laget nettoppgaver der du tar utgangspunkt i en simulering og som inneholder konkrete oppgaver som du skal gjennomføre ved å bruke simuleringen.
 
Kapitteltester
Til hvert kapittel hører en selvrettende test som du kan ta for å teste deg selv etter at du er ferdig med førstegangsgjennomgåelsen av kapittelet.
 
Biografier og historie
Her finner du korte oversikter over gode lenker til biografisk og historisk stoff knyttet til kapittelet.
 
Mer om ...
Henvisninger til annet ressursstoff knyttet til kapittelet i form av tekstfiler eller netthenvisninger.
 
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 12.08.2015

© Cappelen Damm AS