Eksamensoppgaver etter gammel studieplan

Her har vi lagt ut fire eksamenssett som ble gitt til sentralgitt eksamen for forkurset i årene 2001 og 2002. De er altså lagd til eksamen etter en gammel studieplan, men er fullt brukbare for studenter som gjerne vil regne eksamensoppgaver som forberedelse til eksamen.

Noen oppgaver eller deloppgaver er ikke aktuelle. Disse har vi tatt ut, men vi har latt oppgavenummeret stå og merket dem med gammel studieplan.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.08.2016

© Cappelen Damm AS